Niedziela, 23 września 2018. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Podziel się:

Podziel się:

Płatniku VAT - NIE PRZEŚPIJ 1 lipca 2016 roku.

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany dla VAT-owców. Więcej dokumentów do fiskusa.

Od 1 lipca 2016 roku dla podatników VAT Ministerstwo Finansów wprowadziło nowy, comiesięczny obowiązek, razem z deklaracją VAT do fiskusa będą trafiać także rejestry faktur VAT. Jednak w pierwszej kolejności obowiązek ten będą miały duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Pozostałe firmy na wdrożenie nowych przepisów będą miały rok lub dwa lata.
Obecnie przedsiębiorca musi prowadzić rejestr VAT i na jego podstawie generować deklaracje VAT, która następnie należy przekazać co okres rozliczeniowy do urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2016 roku zmiany obejmą głównie duże firmy.
Zmiany te, będą wprowadzane w trzech fazach, tj. od 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. oraz 1 lipca 2018 r. W pierwszej kolejności zmiany obejmą firmy, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro (lub jeśli sumy aktywów bilansu firmy sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 miliony euro).
Zmiana wprowadzona przez ustawę z dnia 13 maja 2016 roku (art. 109 ust.3) o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa powoduje, że podatnik VAT prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej tj. wykorzystuje do tego celu programy komputerowe, będzie miał obowiązek przekazywać do Ministerstwa Finansów informację o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT. Chodzi o przekazywanie rejestru na bieżąco, bez wezwania organu podatkowego. W związku z tym w komputerowych programach do rejestrowania transakcji objętych podatkiem VAT powinna pojawić się opcja przesyłania, oprócz deklaracji VAT-owskiej, również rejestru wprowadzonych do programu faktur.
Duży przedsiębiorca ma obowiązek złożyć JPK ( Jednolity Plik Kontrolny ) dla prowadzonej ewidencji VAT już do 25 sierpnia 2016 r.
Należy pamiętać, że kwartalne rozliczenie VAT nie zwalania podatnika z zamknięcia każdego miesiąca, stąd wymóg przesyłania informacji właśnie "co miesiąc", a nie "co okres rozliczeniowy", którym może być również i kwartał.
W przypadku średnich, małych i mikroprzedsiębiorców Ministerstwo Finansów przewidziało okresy przejściowe obowiązywania nowej zasady. Najpóźniej obowiązek przesyłania informacji i posługiwania się JPK powstanie dla mikroprzedsiębiorców tj. od 1 stycznia 2018 r.
Natomiast właściciele małych i średnich firm również zaczną używać JPK od 1 stycznia 2018 r., jeśli spełniają jednocześnie warunki żeby uznać ich za mikroprzedsiębiorców tzn. jeśli w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. W przypadku niespełnienia jednocześnie tych warunków obowiązek przesyłania informacji JPK będą mieli już od 1 stycznia 2017 r.
Należy nadmienić, że obecnie całkowicie zwolniony z obowiązku przekazywania informacji do fiskusa jest podatnik VAT prowadzący ewidencję VAT w formie papierowej. Natomiast resort informuje, że od 1 lipca 2018 r. ewidencja sprzedaży VAT będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Mariusz Bastek
Oceń artykuł:

(0)